Regelmatig organiseren we diverse excursies. Sportdagen worden verspreid over het schooljaar gehouden. Jaarlijks vindt er een schoolkamp plaats aan het begin van het schooljaar. Het eind van het schooljaar sluiten we af met een schoolfeest. Voor de schoolverlaters organiseren we een schoolkamp. De school onderhoudt een botter, waarmee de klassen regelmatig gaan varen. Om de begeleide stages en de buitenschoolse activiteiten te kunnen organiseren, is PrO De Baander in het bezit van twee busjes.