Amersfoort , 14-11-2019

PrO de Baander is nog steeds gezond!

PrO de Baander heeft het vignet Gezonde School weer behaald. In 2016 hadden wij dit voor het eerst behaald. Dit vignet is 3 jaar geldig. Met het vignet Gezonde School laat PrO de Baander zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Dit zorgt voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Wij zijn allemaal trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het “nieuwe” logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over De Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.