De leerlingen voeren in kleine groepjes onder begeleiding van een leerkracht diverse conciërgewerkzaamheden uit. Daarnaast blijft het vak arbeidstraining verplicht in klas 2.