De Baander - School voor praktijkonderwijs

De Baander leidt leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ook stromen er leerlingen door naar vervolgopleidingingen zoals het ROC.

voorpagina_vakken_paardenverzorging

Praktijkvakken

De helft van de lessen bestaat uit praktijklessen. Na een brugjaar waarin de leerlingen zeven verschillende praktijkvakken volgen, kunnen ze kiezen uit deze vakken.

voorpagina_cursus_lassen

Cursussen

Er worden maar liefst 18 cursussen gegeven waarmee de leerling een certificaat of diploma kan halen. Deze cursussen heten Branchegerichte cursussen.

Theorievakken

Bij deze vakken maken we gebruik van de methode Promotie. Dit is een samenhangend lespakket in het praktijkonderwijs voor de algemene vorming, waarbij steeds relaties gelegd worden naar de praktijkvakken en de maatschappij.

voorpagina_stage_la_place

Stage


voorpagina_activiteit_botter

Activiteiten voor leerlingen

Leerlingen van de Baander kunnen kiezen uit veel activiteit. Klimmen, Taarten decoreren, Schaatsen, Zeilen, lasergamen en meer. ook zijnĀ is er een schoolkamp, een surivalkamp en een paardenkamp.

Andere activiteiten

 

Algemeen

De Baander is een zelfstandige school voor voortgezet onderwijs op katholieke grondslag met een eigen bestuur. De school voor praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die het VMBO niet kunnen volgen. De leerachterstand is daarvoor te groot.

Praktijkonderwijs leidt de leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ook stromen er leerlingen door naar vervolgopleidingen zoals b.v. het ROC. Het onderwijs bestaat uit theorievakken, praktijkvakken en stages.

Uitgangspunten

De Baander is een kleinschalige school waar we respectvol met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Pas dan kan er goed geleerd worden.

Bij het geven van het onderwijs gaan we uit van de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Zij krijgen daardoor zoveel mogelijk les op eigen niveau en in eigen tempo.