De Baander – School voor praktijkonderwijs

De Baander leidt leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ook stromen er leerlingen door naar vervolgopleidingingen zoals het mbo.

 

De Baander is een zelfstandige school voor voortgezet onderwijs op katholieke grondslag met een eigen bestuur. De school voor praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die het vmbo niet kunnen volgen. De leerachterstand is daarvoor te groot.
Praktijkonderwijs leidt de leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ook stromen er leerlingen door naar vervolgopleidingen zoals b.v. het mbo. Het onderwijs bestaat uit theorievakken, praktijkvakken, cursussen  en stages.
De Baander is een kleinschalige school waar we respectvol met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Pas dan kan er goed geleerd worden.
Bij het geven van het onderwijs gaan we uit van de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Zij krijgen daardoor zoveel mogelijk les op eigen niveau en in eigen tempo.

 

Theorievakken

Bij de theorievakken wordt uitgegaan van het IOP (Individueel Ontwikkelingsplan). Omdat de leerlingen op eigen niveau en in eigen tempo werken, worden diverse methodes gebruikt. Er worden steeds relaties gelegd worden naar de praktijkvakken en de maatschappij.

voorpagina_vakken_paardenverzorging

Praktijkvakken

De helft van de lessen bestaat uit praktijklessen. Na een brugjaar waarin de leerlingen zeven verschillende praktijkvakken volgen, kunnen ze kiezen uit 18 verschillende praktijkvakken.

voorpagina_cursus_lassen

Cursussen

Er worden maar liefst 18 cursussen gegeven waarmee de oudere leerling een certificaat of diploma kan halen. Deze cursussen heten Branchegerichte cursussen.

voorpagina_stage_la_place

Stages

In de tweede klas krijgen  de leerlingen interne begeleide  stages, in de derde klas externe begeleide stages, in de vierde klas  oriënterende stages en in de vijfde klas  plaatsingsstages

voorpagina_activiteit_botter

Activiteiten voor leerlingen

Regelmatig worden er excursies georganiseerd.  Sportdagen worden verspreid over het schooljaar gehouden. Daarnaast gaan de leerlingen op schoolkamp en diverse  andere kampen die te maken hebben met de gekozen cursussen. De school onderhoudt een botter, waarmee de klassen regelmatig gaan varen.

open_tuindag_activiteit_1

Andere activiteiten

Een week vóór de kerstvakantie organiseren we een kerstmarkt waar o.a. producten verkocht worden die door de leerlingen zijn gemaakt. In Januari is de open dag. In het voorjaar is er een open tuin- en dierendag. De tuin- en dierenverblijven zijn het hele jaar, na afspraak, vrij toegankelijk. Bij fietstechniek repareren de leerlingen fietsen van klanten. Taarten en gebak zijn op bestelling verkrijgbaar.