top
     
 

 

   
   ALGEMEEN
   
 

De Baander is een zelfstandige school voor voortgezet onderwijs op katholieke grondslag met een eigen bestuur. De school voor praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die het VMBO niet kunnen volgen. De leerachterstand is daarvoor te groot.

Praktijkonderwijs leidt de leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ook stromen er leerlingen door naar vervolgopleidingen zoals b.v. het ROC. Het onderwijs bestaat uit theorievakken, praktijkvakken en stages.

 

 

   
   UITGANGSPUNT
   
   
 

De Baander is een kleinschalige school waar we respectvol met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Pas dan kan er goed geleerd worden.

Bij het geven van het onderwijs gaan we uit van de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Zij krijgen daardoor zoveel mogelijk les op eigen niveau en in eigen tempo.

 

     
   
   
   INDIVIDUELE ONTWIKKELINGSPLANNEN (IOP)
   
 

Op De Baander wordt gewerkt met Individuele Ontwikkelingsplannen. Iedere leerling schrijft
daarin, gecoacht door de leerkrachten, wat hij/zij wil leren op school en hoe hij/zij dat wil
gaan doen.

 

 
     
   
   
   THEORIEVAKKEN
   
  Bij deze vakken maken we gebruik van de methode Promotie. Dit is een samenhangend lespakket in het praktijkonderwijs voor de algemene vorming, waarbij steeds relaties gelegd worden naar de praktijkvakken en de maatschappij.
   
 
Promotie bestaat uit vijf leerlijnen die onderling samenhangen:
• Nederlands
• Rekenen en wiskunde
• Informatiekunde
• Cultuur en maatschappij
• Praktijk en loopbaanoriëntatie
Daarnaast staan ook op het rooster:
• Engels
• Sociale vaardigheidstraining
• Gymnastiek
• Verkeer
   
 
   
 
   
   PRAKTIJKVAKKEN
   
  De helft van de lessen bestaat uit praktijklessen. Na een brugjaar waarin de leerlingen zeven verschillende praktijkvakken volgen, kunnen ze kiezen uit de volgende vakken:
   
 
Arbeidstraining
Bloemschikken
Brood en Banket bakken
• Consumptieve technieken
Dierverzorging
Creatieve Handvaardigheid
Elektrotechniek
Houtbewerking
Metaalbewerking
Paardenverzorging
Schilderen
Textiele werkvormen
Tuinarbeid
Tweewielertechniek
Uiterlijke verzorging
   
 
   
   BRANCHEGERICHTE OPLEIDINGEN
   
  Voor de oudere leerlingen organiseren we de volgende cursussen:
   
 
Cateringassistent
• Horeca-assistent niveau 1
Bedieningsvaardigheden
Heftruckchauffeur
Lassen
Technisch schilderen
Onderhoud plantsoen
Dierverzorging
Hulpmonteur tweewielers
Medewerker verkoop
Schoonmaken

Veiligheid (VCA)
Werken in de zorg
• EHBO
• Haarknippen
• Keukenvaardigheden

   
  Deze cursussen worden afgesloten met een diploma of certificaat.
 
 
   
   STAGES/TOELEIDING NAAR WERK
   
 

Leerjaar 1: Arbeidstraining
Door middel van het vak arbeidstraining oefenen we de handvaardigheid van de leerling. Indien daar aanleiding toe is, wordt de leerling arbeidskundig getest. Vervolgens bieden we specifieke oefeningen aan om de motoriek te verbeteren.

Leerjaar 2: Interne begeleide stages en arbeidstraining
De leerlingen voeren in kleine groepjes onder
begeleiding van een leerkracht diverse conciërgewerkzaamheden
uit. Daarnaast blijft het vak arbeidstraining verplicht in klas 2.

Leerjaar 3: Externe begeleide stages
Bij deze stages voeren groepen leerlingen onder begeleiding van een leerkracht diverse werkzaamheden uit buiten de school. Eén dag per week voor een periode van telkens negen weken doen de leerlingen werkervaring op in een bouwmarkt, cateringbedrijf, verzorgingshuis, tuincentrum, restaurant etc. Zo komen de leerlingen gedurende dit jaar
bij minstens vier verschillende bedrijven.

 

Leerjaar 4/5: Oriënterende stages en plaatsingsstages
In overleg met de ouders gaan de leerlingen zelfstandig één of meerdere dagen stage lopen in een bedrijf. Zij worden daarin begeleid door één van de stagedocenten van De Baander. Uitgaande van de belangstelling en vaardigheid van de leerling zoeken zij een passende stageplaats. Na de oriënterende stages stromen de leerlingen door naar de plaatsingsstages. Het doel is dan de leerlingen te begeleiden naar betaald werk. Na het verlaten van de school kan De Baander nog een jaar nazorg aanbieden eventueel in samenwerking met een andere organisatie. De voortgang van de stages bespreken de stagedocenten met de leerling, het bedrijf en de ouders. Het grootste deel van de leerlingen komt al dan niet via stage aan het werk. Ook stromen er leerlingen door naar vervolgopleidingen zoals b.v. bij het ROC.

AKA klas
In samenwerking met het ROC ASA wordt de arbeidsmarkt gekwalificeerde assistentenopleiding gegeven. Deze opleiding leidt op tot het officiële niveau 1 van het MBO.

   
 
   
   AKA KLAS
   
   
  In samenwerking met het ROC ASA wordt de arbeidsmarkt gekwalificeerde assistenten-opleiding gegeven. Deze opleiding leidt op tot het officiële niveau 1 van het MBO.
   
 
   
   SAMENWERKING MET HET VMBO
   
   
  De Baander werkt samen met het VMBO. Incidenteel kunnen leerlingen van De Baander delen van lesprogramma’s volgen op het VMBO.
   
 
   
   SAMENWERKING MET HET MBO
   
   
  Ook met het MBO wordt samengewerkt. Leerlingen van De Baander volgen dan b.v. één dag per week een opleiding op het ROC.
   
 
   
   
   AVONDSSCHOOL
   
   
  Elke maandagavond kunnen oud-leerlingen tercht op de avondschool. Afhankelijk van hun eigen keuze worden ze dan begeleid op het gebied van studie, werk, wonen en vrije tijd.
   
 
   
   BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
   
   
 

Regelmatig organiseren we diverse excursies. Sportdagen worden verspreid over het schooljaar gehouden. Jaarlijks vindt er een schoolkamp plaats aan het begin van het schooljaar. Het eind van het schooljaar sluiten we af met een schoolfeest. Voor de schoolverlaters organiseren we een schoolkamp. De school onderhoudt een botter, waarmee de klassen regelmatig gaan varen. Om de begeleide stages en de buitenschoolse activiteiten te kunnen organiseren, is De Baander in het bezit van twee busjes.

 

   
 
   
   ANDERE ACTIVITEITEN
   
   
  Een week vóór de kerstvakantie organiseren we een kerstmarkt waar o.a. producten verkocht worden die door de leerlingen zijn gemaakt. In de maand januari vindt de open dag/avond plaats. Een open tuin- en dierendag houden we in het voorjaar. De leerlingen verkopen dan zelfgekweekte planten. De tuin- en dierenverblijven zijn het hele jaar, na afspraak, vrij toegankelijk. Bij fietstechniek repareren de leerlingen fietsen van klanten. Taarten en gebak zijn op bestelling verkrijgbaar. Ook bij de andere praktijkvakken wordt door de leerlingen in opdracht geproduceerd.