Project Description

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij voor de leerlingen van klas 1 en 2 een schoolkamp. In dezelfde week heeft klas 3 een survivalkamp en heeft klas 4 een activiteitenweek. Wij zijn er samen mee bezig, maar op een andere manier. Wij leren elkaar goed kennen en dat is belangrijk voor het verloop van het schooljaar. De leerlingen van klas 5 gaan aan het eind van het jaar op schoolkamp.